Menu Close

Apie mus

Įstaigos vizija

Populiariausia Žaliakalnio mikrorajone ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje gera ir saugu augti, veikti, kurti kartu.

 

Įstaigos misija 

Organizacija, plečianti ikimokyklinio ugdymo paslaugas 1,5-7 metų vaikams. Sudarytos lygios galimybės socialinės rizikos šeimų, specialių poreikių vaikams ugdytis ir pasirengti mokyklai, garantuojanti socialinę globą ir saugumą visą savaitę, teikianti paramą socialinės rizikos šeimoms, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius, taikanti individualią ikimokyklinio ugdymo programą, bendradarbiaujanti su ugdymo tinklo įstaigomis, pasirengusi kaitai, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojanti švietimui skirtus išteklius.

 

Vertybės

Atvirumas pokyčiams: priimame naujoves, išlaikome tradicijas, pripažįstame klaidas. Mes žinome ko norime, ko siekiame, priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.

 

Filosofija

Ugdymo proceso centre – vaikas, ugdytojas – draugas, partneris, ugdymo proceso organizatorius. Humanistinis požiūris į ugdymą, tobulėjimas, individualumo ir bendruomeniškumo derinimas nuolatinėmis kaitos sąlygomis.

 

 

 

Skip to content