Menu Close

Mokestis už darželį

Dalinamės informacija apie maitinimo įkainių pokyčius nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos.

    Gerbiami tėveliai,

               Keičiasi atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo                  dydžio nustatymo apmokėjimo tvarka. 

Kauno miesto savivaldybės tarybos, 2019 m. spalio 15 d. sprendimas Nr.454.

 Sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 Nuo 2016-08-01 keičiasi mokėjimo tvarkos aprašo 9.7 papunktis

Nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. keičiamas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 9.7 papunktis, kuris įteisina atlyginimo dydžio mažinamą 50 procentų doktorantų ir rezidentų vaikams.

„9.7. vienas iš tėvų mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.“

Šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d.

Nuo 2016-04-01 keičiasi mokėjimo tvarka

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka 0,58 Eur. atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Priešmokyklinis ugdymas tėvams (globėjams) nuo 2016-04-01 nekainuos.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinės grupėse“.

  1.1. lopšelio grupės vaikams:
 
             pusryčiai – 1,65 Lt / 0,48 Eur,
             pietūs – 2,95 Lt / 0,85 Eur,
             priešpiečiai arba pavakariai – 0,85 Lt / 0,25 Eur,
             vakarienė – 1,65 Lt / 0,48 Eur,
             naktipiečiai – 0,7 Lt / 0,2 Eur 
 
  1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams:
 
             pusryčiai – 1,8 Lt / 0,52 Eur,pietūs – 3,38 Lt / 0,98 Eur,
             priešpiečiai arba pavakariai – 1,05 Lt / 0,3 Eur,
             vakarienė – 1,8 Lt / 0,52 Eur,
             naktipiečiai – 0,7 Lt / 0,2 Eur.
4. Nustatyti švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje, 1,16 Eur mokestį už kiekvienus pietus.
 

 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

6. Už ugdymo sąlygų tenkinimą tėvai (globėjai) moka tokį atlyginimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną
 
  6.1. vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, – 2 Lt / 0,58 Eur
  6.2. vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, – 1 Lt / 0,29 Eur.
Skip to content