Menu Close

Parama

2022 m. Kovas

 Gerb. tėveliai ir darželio bendruomene, prašome jūsų skirti 1,2 proc. GPM paramą mūsų darželiui. Šiemet nebus priimama popierinė forma, todėl prašome jūsų užpildyti internetinę (FR0512) formą. Informacija kokiu būdu ir iki kada galima pateikti prašymą (FR0512) rasite paspaudę nuorodą: https://www.vmi.lt/…/kokiu-budu-galima-pateikti-prasyma

Mūsų rekvizitai: Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“, Taikos pr. 10, Kaunas. Įm. kodas – 191638451

Kiekvienais metais sulaukiame didelio jūsų palaikymo ir paramos. Jūsų paramos dėka 2020-2021 m .  papildytas kiemas mediniais nameliais, skirtais vaikų siužetiniams žaidimams. Tikime Jūsų dosnumu ir pagalba. Dėkojame.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).
 
Nauda įstaigai ir ugdytiniams
Skirdami 1,2% gyventojų pajamų mokesčio nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos išskaičiuojamos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
Kviečiame paremti lopšelį-darželį „Bitutė“ skiriant 1,2% paramos gyventojų pajamų mokesčių sumos. Suteikta parama bus panaudota lopšelio-darželio vaikų ugdymo aplinkos kūrimui, pastato renovavimui, ugdymo priemomėms įsigyti. Apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą Jūs būsite informuoti.
 
 NORIU SKIRTI 1,2% – išsami instrukcija

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS)
2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius (pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

5 Mokestinis laikotarpis – 2020
6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191638451
E3 Mokesčio dalies paskirtis – Kauno l/d BITUTĖ
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2                                               E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2024 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

 
                                                                                            Dėkojame už Jūsų paramą!
 
                               
 
                                  Pagarbiai 
                                 direktorė                                                                                                                 Ritutė Širmulienė
Skip to content