Menu Close

Nuorodos

Švietimo ir mokslo ministerija    www.smm.lt   
Kauno miesto savivaldybė www.kaunas.lt
Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba www.kppt.lm.lt
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras www.kpkc.lt
Ugdymo plėtotės centras www.upc.smm.lt
Švietimo informacinių technologijų centras  www.itc.smm.lt
Portalas tėvams ir pedagogams www.ikimokyklinis.lt
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C
 
 
 
Skip to content