Menu Close

Tarybos, komitetai, darbo grupės

Įstaigos taryba – sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas
                                 Pirmininkas: Beata Levickė, meninio ugdymo mokytoja
                                 Sekretorius: Evelina Šapošnikovienė, raštvedė
                                 Nariai: Gintarė Tamošiūnienė; Kristina Bakšaitė – Kandrotienė; Tomas Valenta; Ainius Matjošaitis.
                                 Gintarė Remeikienė tėvų atstovė.
                                
 
                              
  Mokytojų taryba –   sprendžia ugdymo kokybės klausimus. 
                                 Pirmininkas: Audronė Karklelienė, laikinai einanti direktoriaus pareigas;
                                 Sekretorius: Jūratė Buckūnienė.
                                 Nariai:
                                 Visi pedagogai;
                                 Specialistai: (kūno kultūros pedagogė, muzikos mokytoja, socialinis pedagogas, menų pedagogė)
 
 
  Vaiko gerovės komisija – sprendžia pagalbos specialiųjų poreikių vaikų ugdymo kokybės klausimus
                                   Pirmininkas: Audronė Karklelienė, laikinai einanti direktoriaus pareigas;
                                  Sekretorius: Evelina Šapošnikovienė
                                  Nariai:  Beata Levickė, meninio ugdymo mokytoja;
                                   Jūratė Buckiūnienė, logopedė;
                                  Laura Juodzevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
 
 
  Mokytojų atestacijos komisija – sprendžia mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų kvalifikacijos kėlimo klausimus
                                 Pirmininkas: Audronė Karklelienė, laikinai einanti direktoriaus pareigas;
                                 Sekretorius:  Jūratė Buckiūnienė, logopedė;
                                 Nariai: Laura Juodzevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
                                 Agnė Vyniautienė, vyr. mokytoja;
                                 Fausta Grybauskienė, muzikos mokytoja metodininkė;
                                 Edita Mikelionienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,deleguotas atstovas.
 
 
 
Skip to content