Menu Close

Gerbiami tėveliai,

Operacijų vadovo sprendimų Nr. V-1927 ir V-2743 pakeitimai, kuriais numatyta, kad nuo vasario 21 d.:

  • Ugdymo įstaigose atsiranda galimybė testuotis naudojant greituosius antigeno testus, kuriems naudojamas ėminys iš seilių – „čiulpinukus“.
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai galės būti testuojami tais atvejais, kai jie turės sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga laboratorijoje.

Gavus teigiamą savikontrolės greitaisiais antigeno testo rezultatą vaikas galės registruotis patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą, o likusiems vaikams bus rekomenduojama testuotis ugdymo įstaigoje dažnesniu periodiškumu pagal algoritmą savikontrolės greitaisiais antigeno testais (GAT):

GAT iškart po teigiamo atvejo nustatymo, sekantis GAT po 48 / 72  val. ir paskutinis  GAT po 48 val.  (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo). Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau, nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos.

 Persirgusiems asmenis, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų, testavimas netaikomas. (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų,   sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliacijos taisyklės), 9 priede nustatytu periodiškumu.) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4bf85984051211ecb4af84e751d2e0c9/asr

  • Tėveliai sutinkantys, kad vaikai būtų testuojami turi užpildyti sutikimo formą ir pasirašytą pristatyti ugdymo įstaigai (Sutikimo formoje rinktis reiktų geltona spalva pažymėtą punktą)
  • Jei tėveliai nesutiks, kad lankantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose būtų testuojami tais atvejais, kai jie turės sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga, jų vaikai galės lankyti ugdymo įstaigas ir izoliuotis nereikės (kol teisės aktuose nenumatyta kitaip).
Skip to content