Menu Close

Kūdikių siesta

Projektas „Kūdikių siesta“

2024-03-13

Projekto aktualumas: Reaguojant į tėvų poreikius ir pageidavimus, vaikučius pradėti leisti lankyti lopšelį ankstesniame amžiuje (nuo 1 metų), lopšelyje-darželyje „Bitutė“, nuo š. m. rugsėjo mėn. organizuojama kūdikių grupė (1-1.5 m.). Šiuo tikslu ir pradėtas projektas „Kūdikių siesta“, kurios metu kūdikiai iki 1 m. amžiaus ir jų mamytės galėtų susipažinti su lopšelio-darželio teikiamomis paslaugomis, apsižvalgyti naujoje aplinkoje, pažaisti su naujais draugais ir žaislais, susidraugauti su įstaigos bendruomene. Susitikimai organizuojami 2 kartus per mėnesį.

Tikslas: Padidinti ugdytinių skaičių įstaigoje nuo 2024 rugsėjo mėn.

Uždaviniai:

  • Pritraukti naujų bendruomenės narių;
  • Susitikimo metu: lavinti smulkiosios motorikos, muzikinius, bendravimo, saviraiškos ir fizinius gebėjimus;
  • Teikti informaciją apie ugdymą ir įstaigos veiklą;
  • Susirasti naujų draugų ir spręsti aktualius klausimus;
  • Linksmai ir produktyviai leisti laiką.

Veiklos refleksija: Pirmo užsiėmimo metu atvyko 6 mamytės su kūdikiais 6-9 mėn., tai įrodo, kad mūsų misija reikalinga ir pasitvirtino 100%. Sekantį užsiėmimą, tikimės sulaukti dar daugiau mažylių.

Kūdikiai jautėsi gerai, patogiai, susidomėję. Veiklai  tinkamai buvo paruošta salė, su žaislais atitinkančiais vaikų amžiaus tarpsnį. Meninio ugdymo mokytojos, (muzikos ir judesio) pristatė kūdikiškų žaidimų ir lopšinių, pažintinių ratelių ir dainelių. Direktorės pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, išsamiai pristatė įstaigos misiją, viziją, tikslus ir prioritetus.  Mamytės džiaugėsi mūsų pasiūlymais, įžvalgomis ir nuspręsta projektą tęsti.

 

Skip to content